diachronie.nl: Corpora

Allerlei onderzoekers zijn bezig met het opbouwen en verrijken van een eigen corpus voor diachroon onderzoek. Het Meertens Instituut stelt deze corpora, met toestemming van de samenstellers ervan, alvast ter beschikking voor wetenschappelijk onderzoek. Onderzoekers dienen zich te realiseren dat de meeste corpora nog in bewerking zijn, maar kunnen op deze manier toch alvast gebruikmaken van de gegevens. Opmerkingen en suggesties voor de opbouw of verrijking van de hier geplaatste corpora zijn van harte welkom. Bovendien nodigen wij iedereen die zelf bezig is met het opbouwen van een corpus, uit dat corpus hier alvast ter beschikking te stellen. Bij de verschillende corpora wordt waar mogelijk achtergrondinformatie gegeven over de opbouw en status. De teksten zijn vooralsnog in verschillende formaten: html, pdf. Het streven is de corpora uiteindelijk in één, goed doorzoekbaar formaat aan te bieden.

Een overzicht van de beschikbaar gestelde corpora: