Lijst

Corpus Van Reenen-Mulder (CRM14): Oorkonde C108p37402

Groningen, 1374

@ Wi , borghermeestere ende raed van Groninghen , doen cundich allen luden met desen openen brieve , dat wi met Henric van der Brugghe , den sculten , hebben inghewaert met stadrechte Rolf Hughinghe , Tyesen soen Hughinghe , an ses scillinghe ende dre penninghe rente to nemen eweliken elkes jaers , als een stadrecht is , ute Johannes steenhuze Coenraedes soen , de Johannes voers_ Rolve voers_ sette voer ene summe van ghelde , de hi niet en betaelde bi der tiit , de hem van ons ghesat was . Dit voers_ steenhuus is gheleghen in de westerzide van Boteringhestrate , daer Baroldes steenhuus Calmers op de noertzide staet . Dat orcunden wi met onser stad zeghele . Ghegheven int jaer ons Heren dusent dre + hondert vier ende zoventich des Vridaghes na onser Vrouwen dach to Lichtemisse , do Herman Catere , Lubbert Sickinc , Gheert Lewe , Otte Polleman , Wycbolt Maurissinghe ende Wycbolt Evardes soen borghermeestere waren onser stad .