Lijst

Corpus Van Reenen-Mulder (CRM14): Oorkonde C108p37501

Groningen, 1375

@ Wi borghermeest_e en_ Raet van Groni_ghe_ doe_ cundich alle_ lude_ met desen opene_ brieue dat voer @ ons quam Otte polleman en_ becande dat hi hadde vercoft ene_ camp landes van soue_ grazen Ott? @ wybens voer ene su_me van ghelde de Otte_ pollema_ voers_ vol en_ al betaelt Is En_ desen voers_ @ Camp van soue_ graze_ landes droech Otte polleman voers_ op Otte_ wybens voers_ met alle_ ? @ en_ met alle_ eyghe_dome vri en_ quite . ewelike_ to bruke_ en_ to + besittene Deze voers_ Camp landes @ Is gheleghe_ an de zuutwester~zide van den Jacopiinre deghelhuze daer de hylighe gheestes erue op de zu?side gheleghe_ Is / En_ Cops erue hedinghe dat de goltboerde ghehete_ Is dat op de noert~zide leghet @ Dat orcu_de_ wi met onser stad zeghele Ghegheue_ Jnt Jaer ons here_ dusent dre + hondert ? @ en_ zoue_tich op sinte wolburghe dach Do herma_ Catere lubbert sickinc Gheert lewe Otte polle? @ wycbolt Maurissinghe en_ wycbolt Evardes soe_ borghermeestere ware_ onser stad -