Lijst

Corpus Van Reenen-Mulder (CRM14): Oorkonde C108p37601

Groningen, 1376

@ Wi , borghermeestere ende raed van Groninghen , doen cundich allen luden met desen openen brieve , dat voer ons quamen Alleke ende Aveke , Tyesen dochteren Bosers , ende becanden , dat si hadden vercoft een virendeel van eenre hofstede Wycbolde Maurissinghe voer ene summe van ghelde , de Alleken ende Aveken voers_ vol ende al betaelt is , van welker hofstede voers_ Wycbolde voers_ de ander dredeel to~voren van tobehoerden . Ende dit voers_ virendeel van deser voers_ hoffstede droghen Alleke ende Aveke voers_ op Wycbolde voers_ met allen rechte ende met allen eyghendome vri ende quite eweliken to bruken ende to besittene . Dese alinghe hofstede voers_ is gheleghen in de oesterzide van Boteringhestrate , daer Wycboldes erve Evardes soens op de noertzide leghet , daer een wech entusken leghet . Dat orcunden wi met onser stad zeghele . Ghegheven int jaer ons Heren dusent dre + hondert ses ende zoventich op sinte Ponciaens + dach , do Herman Catere , Lubbert Sickinc , Gheert Lewe , Otte Polleman , Wycbolt Maurissinghe ende Wycbolt Evardes soen borghermeestere waren onser stad .