Lijst

Corpus Van Reenen-Mulder (CRM14): Oorkonde C108p38501

Groningen, 1385

@ Wy borghermeest_e en_ Raet va_ Gronynghen doen cundich alle_ lude_ met desen opene_ brieue @ dat voer ons quam johan cuuc en_ becande dat hi heuet vercoft viif scilde + rente + tyen scilli_ghe_ @ voer elke_ scilt gherekent payme_tes als jn Gronynghe_ ghanc en_ ghaue js wycbolde Maurissi_g @ to neme_ ewelike_ elkes jaers vte johans steenhuze voers_ als een stadrecht js voer ene su_me @ van ghelde de joha_ne voers_ vol en_ al betaelt js En_ dese voers_ viif scilde re_te droech Joha_ @ voers_ op wycbolde voers_ vri + en_ quite met alle_ rechten en_ met alle_ eyghe_dome eweliken @ to bruke_ en_ to + besittene Dit voers_ steenhuus js gheleghe_ Jn der rype bi der noert~zide @ va_ der langher~strate bi henrikes steenhuze bygordele dat op de wester~zide staet Dat @ orcu_de_ wi met onser stad zeghel Ghegheue_ Jnt Jaer ons here_ dusent dre + hondert viue @ en_ tachtich op sinte agnete_ dach Do herma_ Catere Gheert lewe wycbolt Maurissinghe @ wycbolt Evardes soe_ Gheert paeschedach en_ reynolt hughinghe borghermeest_e waren @ onser stad