Lijst

Corpus Van Reenen-Mulder (CRM14): Oorkonde C108p38601

Groningen, 1386

@ Wy borghermest_e en_ raet van Groni_ghen doen kundich allen luden mit dessen openen @ breue . dat voer vns quam henric alinghe . dircs zoen alinghe en_ becande dat hie @ heuet vercoft Arende den balen . een steenhues mitter hofstede daer dat vors_ steen~huees vppe staet . en_ mit alle sine_ . tobehoren achter en_ vore en_ een appel~hof mit alle . sinen to~behore_ enen halue_ zoet en_ ene_ halue_ ganc . de bi + der zuder~ziit gheleghe_ @ siin van den vors_ hues en_ hofstede . vor ene su_me van ghelde de henric vors_ @ wul en_ al betaelt is Dit vors_ steenhues en_ hofstede . mit alle sine_ tobehore_ . ende @ dessen vors_ appelhof mit sinen tobehoren . en_ den vors_ halue_ puette . en_ den vors_ @ halue_ ganc droech henric vors_ vp Arende vors_ en_ sine_ erfghename_ vrij ende @ quiit mit allen rechte en_ mit allen eghendome eweliken to bruken en_ to besitten . beholden enen yeweliken @ also~daner rente . als men mit breuen bewisen mach @ vp dat vors_ hues en_ hofstede . mit sine_ tobehore_ . mer mochte yeman achterstalligh ? bewisen vp dat vors_ hues en_ hofstede na dezen daghe to . daer sal henric @ ? Arende vors_ en_ sine erfg_ scadeloes van holden . Dit vors_ steenhues mitter @ hofstede . en_ mit sine_ to~behore_ is gheleghen i_ de westerzide van ebdingher~strate . daer dat vors_ appelhof achter gheleghen . is . En_ strecket sich an der baghi~nen erue van den olden ko_uente . En_ . daer Joha_s hues des ka_ne_gheters by gheleghe_ @ is vp de nortzide en_ . Johans hues des drentes an de zuet~zide staet . daer de vors_ @ zoet en_ ganc en~tuschen gheleghen sint Dat oerku_de wy mit ons_ stad zeghele . Ghegheue_ Jnt Jaer vns heren dusent dre + hondert ses en_ tachtich . vp sente valen~tin_ dach . do herma_ kater ghert lewe . wicbolt maurissinghe wicbolt euerdes ghert @ paesdach en_ ecbert verhouwe_s borghermestere waren ons_ stad