Lijst

Corpus Van Reenen-Mulder (CRM14): Oorkonde C108p38602

Groningen, 1386

@ Wy Borghermest_e en_ raet van groni_ghen doen kundich allen lueden mit dessen opene_ breue . dat voer ons @ quam ghelmer Storm . en_ becande dat hie heuet vercoft Johanne klinghen . twe grase landes . vor ene su_me @ van ghelde de ghelmer vors_ vul en_ al betaelt is . En_ desse twe grase landes vors_ droech ghelmer vors_ vp Joha_ne @ vors_ en_ sine_ erfghename_ . vrij en_ quiit mit allen rechte en_ mit allen + eghendome . eweliken to bruken ende to @ besitten . desse twe grase landes vors_ ziin gheleghen an de noerder~ziit van hoytinghe~hues . by Johans heme @ vors_ . de dat retscap gheheten js . de an de zuet~zide leghet by de wester~zide van den weghe . dat oerkunde @ wy mit ons_ stad zeghele . Ghegheue_ Jnt Jaer vns here_ dusent dre + hondert ses en_ tachtich . vp sente victor_ en_ @ ?onis dach . do ghert lewe wicbolt maurissinghe wicbolt euerdes zone ghert paeschedach ecbert sculte en_ ?olt hughinc borghermest_e waren ons_ stad .