Lijst

Corpus Van Reenen-Mulder (CRM14): Oorkonde C108p38604

Groningen, 1386

@ @ Wy borghermest_e en_ raet van groninghen doen kundich allen luede_ mit dessen opene_ ? @ dat voer ons quam henric groue en_ becande dat hie heuet vercoft aweke steuens ? half steenhues mit der hofstede daer dat vors_ hues vp staet . en_ mit al sinen to~b? @ achter en_ voer . En_ daer to een half virendeel . van der ander helfte van den vors_ ?~hues mit sine_ to~behore_ . vor ene su_me van ghelde de henrike vors_ vol en_ al betaelt is @ En_ dit vors_ halue steenhues mitter haluer hofstede . en_ mit sine_ to~behore_ en_ dit @ vors_ halue virendeel . mit sinen to~behore_ droech . henric vors_ vp Aweken vors_ @ en_ sinen erfghename_ vry en_ quiit mit allen rechte en_ mit allen eghendome eweliken @ to bruken en_ to besitten . beholden henriken @ vors_ en_ sine_ erfg_ Souen scilde rente @ tyen scillinghe vor den scilt gherekent . payme_tes als in g_ni_ghe ganc en_ gaue js to @ betalen elkes Jaers als een stad~recht is . vte den vors_ halue_ hues mit sine_ to~behore_ @ en_ beholden . der kerke to sente wolburghe . to enes preysters behoef . viif scilde rente @ payme_t__ als vors_ is . na den breue_ de daer vp ghemaket sint . En_ beholden reneke @ buninghe der baghynen . dre scilde rente in den vors_ . haluen virendele . payme_t__ als vors_ @ is . to betalen . Jaerlikes als een stad~recht is . hiir is to ghesproken . dat aweke vors_ @ of sine erfg_ moghen . de Souen scilde rente vors_ quiit kopen . wan sie willen teghen @ henric groue_ vors_ of sine erfg_ elken scilde rente mit twintich scilden paymentes @ als vors_ is En_ nicht myn teffensche . af to kopen van der vors_ rente dan twe scilde @ rente Voertmer so sal reneke vors_ beholden . viiftien . pe_ninghe rente . to den dreen @ scilden rente vors_ in den vors_ halue_ virendele . Dit vors_ alinghe steenhues mit sinen @ to~behore_ is gheleghen an de wester~zyde van Ebdinc~strate . by henric clokes hues . dat an de noert~zide leghet en_ der beghynen wech van den olden _uente de an de @ zuet~zide leghet En_ strecket sich west~wart achter an . dat vors_ _uent . vp Souen @ vote na . Dat oerkunde wy mit onser stad zeghel . ghegheue_ int Jaer vns heren @ dusent dre + hondert Ses en_ tachtich vp onser vrouwen dach natiuitas . do ghert @ ? wicbolt maurissinghe . wicbolt euerdes . ghert paeschedach . ecbert schulte en_ reynolt @ hughinc borghermest_e waren ons_ stad