Lijst

Corpus Van Reenen-Mulder (CRM14): Oorkonde C108p38701

Groningen, 1387

@ @ Wy borghermest_e en_ raet van groni_ghen doen kundich allen lueden mit desse_ opene_ @ breue dat voer ons quam ghert paesche~dach en_ becande dat hie heuet vercoft Jarich @ Coppiins zone twe hofsteden vor ene su_me van ghelde de gherde vors_ vol en_ al betaelt @ is . Desse twe hofsteden vors_ droech . ghert vors_ vp Jarighe vors_ en_ sine_ erfghename_ @ vry en_ quiit mit allen rechte en_ eghendome eweliken to bruken en_ to besitten desse @ twe hofsteden vors_ ziin gheleghen in de oester~zide van ghelekinc~strate . An mal~canderen by berneer solleders erue dat an @ de noertzide leghet dat oerku_de wy mit @ ons_ stad zeghele . ghegheue_ Jnt Jaer vns here_ dusent dre + hondert Soue_ en_ tachtich @ vp sente valentin_ dach .