Lijst

Corpus Van Reenen-Mulder (CRM14): Oorkonde C108p38802

Groningen, 1388

@ Wy borghermest_e en_ raet van g_ni_gen doen ku_dich allen lude_ mit desse_ @ openen breue dat voer ons quam . Ecbert tacken zone hallema hilleke_ man @ tydemans en_ becande . dat de voghede van sente mertens kerke to g_ni_ghe @ alle jaer hebben sullen . ses schillinghe rente payme_t__ als in g_ni_g__ ganc @ en_ gaue js en_ to betalen elkes jaers als een stad~recht is . vte sinen steen~hues daer he nv + ter + tijd jnne wonet . to der vors_ kerke behoef de elleke @ tedema_s . der vors_ kerke ghegheuet heuet to ene_ ewighen testamente @ Dit vors_ hues is gheleghen in de oest_~zide van botterinc~strate . by @ sanders hues des smedes dat an de zuet~zide leghet Dat orku_de wy mit @ ons_ stad~zeghel . ghegheue_ jnt jaer ons here_ duzent dre + hondert achte @ en_ tachtich vp sente valentin_ dach do wicbolt euerdes bere_t horneki_c @ johan tede en_ barwolt calmer borghermest_e ware_ ons_ stad