Lijst

Corpus Van Reenen-Mulder (CRM14): Oorkonde C108p38903

Groningen, 1389

@ Wy borghermest_e en_ raet van Groni_ghen bekenne_ en_ betughen myd dessen opene_ breue @ dat wy myd heynen van der brugghen den sculten hebben inghewaerd myd stad~rechte de @ voghede van onser vrouwen kerke van + der Ae . to der kerke behoef an Souen scillinghe @ rente . payme_tes als in Groni_ghe ? en_ gaue is to nemen elkes jaers als een stad~recht is vte Cop stickels erue dat hie vp der woerd legghende heuet de Cop vors_ @ den vors_ vogheden satte vor ene su_me van ghelde , de hie hem nyet en betaelde by der @ tiid de hem van ons ghesad was . dit vors_ erue is gheleghen by de noerd~zide alre~naest @ her Jacobs houe vicarius ter A~kerke . dat wandaghes polinghe~hof geheten was . Dat @ orkunde wy myd onser stad zeghele Ghegheue_ int jaer ons here_ duzend dre + hondert @ neghen en_ tachtich vp Sente vrban_ dach do wicbolt euerdes zone berend hornekinc @ Barwolt ? en_ Jacob schelleghe borghermest_e waren ons_ stad