Lijst

Corpus Van Reenen-Mulder (CRM14): Oorkonde C108p39002

Groningen, 1390

@ Wy Borghermest_e en_ raed van Groninghen bekenne_ en_ betughen met dezen opene_ breue dat @ wy hebben ghelouet en_ louen met dezen breue roleue en_ johanne . arendes zonen memekens den @ god ghenedich zie . de in ons_ stad~reyse . vor den olden vorwarke . tot adewart ghewondet waert @ daer hie van doed bleef . ghelden en_ betalen . willen na alsulken rechte . als een land~recht wyset @ daer de wondinghe gheschede Sunder al arghelist . Dat orkunde wy met ons_ Stad clene seghel @ Ghegheue_ jn den jaer ons h_en dusent dre + hondert Ende neghentich . vp Sente Seruaes dach @ do egberd sculte gherd paeschedach Sweder van winde en_ johan van den berghe borghermestere @ waren ons_ stad