Lijst

Corpus Van Reenen-Mulder (CRM14): Oorkonde C108p39101

Groningen, 1391

@ @ wy , borghermestere ende raed van Groninghen , bekennen ende betughen met dezen openen breve , dat wy met Heynen van der Brugghen , den schulten , hebben inghewaerd met stadrechte Radinghe Hornekinghe in viertich penninghe rente , paymentes als in Groninghe ganc ende gave is , to nemen elkes jaers als een stadrecht is uet den erve , dat Stickelswoerd gheheten is , do Eppeke Stickels Radinghe vors_ daer + inne satte , vor ene summe gheldes , de hie hem nyet en betaelde by der tiid , do @ hem van ons ghesat was . Dit vors_ erve is gheleghen in der norderzide van den Crummen Jate by her Jacops hof , vicarius to der A , dat an de zuedzide leghet . Dat orkunde wy met onser stad seghele . Ghegheven int jaer ons Heren m CCC een ende neghentich up sente Gregorius + dach , do Wicbolt Everdes zone , Johan Benevelt , Johan Tede ende Barwolt Calmer borghermestere waren onser stad .