Lijst

Corpus Van Reenen-Mulder (CRM14): Oorkonde C108p39201

Groningen, 1392

@ @ Wy borgh_mest__e en_ raet van groni_ghe bekenne_ en_ betughen met dezen opene_ breue . dat wy met heynen van der brugghen @ ? schulten , hebben inghewaerd met stadrechte . Tideman wemelens an een eghendoem en_ an een besit . van dreen @ ?sen landes . de bokede hanneke tydemanne vors_ satte vor ene su_me van ghelde de hie hem nyet en betaelde @ ? ? tiid de hem van ons ghesat was . Deze dre grase landes vors_ ziin gheleghen in lywerder~wolt . an de zued~? van den wolt~graue_ by ghelmer stormes erue dat an de oester~zide leghet en_ reyner elmesma erue dat @ ? ? wester~zide leghet Jn enen kampe van ses grasen daer ha_neke_ vors_ dat ander van to~behoerd . Dat @ ?unde wy met ons_ stad seghele Ghegheue_ jnt jaer ons here_ dusend dre + hondert twe en_ neghentich vp @ ?te bartholome_ dach . do Jarich coppiins zoen berend hornekinc zweder van winde en_ reynolt hughinc @ ?rghermest_e waren ons_ stad