Lijst

Corpus Van Reenen-Mulder (CRM14): Oorkonde C108p39301

Groningen, 1393

@ @ Wy borghermest_e en_ raet van groni_ghen bekenne_ en_ betughen met dezen opene_ breue dat Johan de @ vischer heuet ghehuerd ene hofstede met al hore_ to~behore_ daer ziin hues nv + ter + tiid vp gheti_merd @ staet to ewigher hure vor hem en_ vor sine erfg_ teghen de joncfrouwen van ver ziwen _vente . elkes @ jaers vor vier scilde tyen scillinghe vor den schilt gherekend payment_ als in g_ni_g___ ganc en_ gaue is @ to betalen jaerlixs als een stad~recht deze vors_ hofstede is gheleghen in de oesterzide van den @ rechten Jate by Werfmer _uente steenhues dat an de noerd~zide leghet en_ ver meynolde _ue_tes @ mure de an de zued~zide leghet daer der vors_ joncfrouwen mene + wech en~tuschen gaet en_ @ daer hor wateringhe vnder~hene gaet . en_ den vors_ mene + wech mach johan vors_ mede bruke_ @ mer hie en sal hem hor wateringhe nyet becu_meren of beda_men en_ hie sal westwerd an vet~watere_ to der strate . Dat orkunde wy met ons_ stad seghele Ghegheue_ jnt jaer ons here_ duse_t @ dre + hondert dre en_ neghentich vp sente pontian_ dach do jarich Coppiins zoen bere_t hor~nekinc zweder van winde en_ reynolt hughinc borghermest_e waren ons_ stad