Lijst

Corpus Van Reenen-Mulder (CRM14): Oorkonde C108p39302

Groningen, 1393

@ @ Wy borghermest_e en_ raet van groni_ghen bekenne_ en_ betughen met dezen opene_ breue , dat vor ons quame_ @ Otto pollemans en_ henric , ziin broder en_ becanden , dat zie hebben vercoft Jarighe coppiins zone twe hofstede_ @ met al hore_ to~behore_ . vor ene su_me van ghelde de otten en_ henrike vors_ vol en_ al betaelt js En_ deze twe @ hofsteden met al hore_ to~behore_ vors_ droghen otto en_ henric vors_ vp Jarighe vors_ en_ sine_ erfg_ vrij en_ @ qwiit met allen rechte en_ eghendome eweliken to bruken en_ to + besitten . Deze vors_ twe hofsteden ziin ghele~ghen in de wester~zide van herderinc~strate . an malc~andere_ daer nezen hues vp der ener stede gheti_merd @ staet en_ herman gortes hues vp der ander en_ daer grete zweders erue dat