Lijst

Corpus Van Reenen-Mulder (CRM14): Oorkonde C108p39303

Groningen, 1393

@ @ Wy borghermest_e en_ raet van groni_ghen bekenne_ en_ betughen met dessen openen @ breue dat wy met barwolt calmers den schulten hebben Jnghewaert met stad~rechte @ herman velthoen an een eghendoem en_ an een besit van ses grazen landes de reyner @ elmersinc hermanne vors_ satte vor ene su_me van ghelde de hie hem nyet en betaelde @ by der tiid , de hem van ons ghesat was dit vors_ lant is gheleghen in de wester~zide van hoytinghe~hues an de zued~zide van den wolt~g_ue by ta_men erue to dorc~quart dat an de oester~zide leghet en_ des hilghen gheestes erue dat an de west_~zide leghet dat orkunde wy met ons_ stad seghele Ghegheue_ jnt jaer ons here_ @ dusent dre + hondert dre en_ neghentich vp Sente bartholome_ dach do wicbolt @ ter A Euerd Sickinc Johan van den berghe en_ Jacob schelleghe borghermest_e waren ons_ stad