Lijst

Corpus Van Reenen-Mulder (CRM14): Oorkonde C108p39304

Groningen, 1393

@ @ Wy borghermest_e en_ raet van g_ni_ghen bekenne_ en_ betughen met dezen opene_ breue dat vor ons @ quam ghelmer Storm en_ becande dat hie heft vercoft Rode + tyden vyertyende + half gras landes met @ al hore_ to~behoren vor ene su_me gheldes de ghelmer vors_ vol en_ al betaelt Js Ende deze vy~ertyendehalf gras landes vors_ droech ghelmer vors_ vp rode + tyden vors_ en_ sine_ erfghenamen @ vrij en_ quiit met allen rechte en_ eghendome eweliken to bruken en_ to besitten Dit vors_ land @ js gheleghen in lywerder~wolt vp de noerd~zide van den wolt~g_ue daer viif grase la_des @ van gheleghen ziin by Rode + tyden erue vors_ dat an de oest_~zide leghet En_ viif graze la_des @ daer tette Mellens erue by gheleghen js an de oester~zide En_ vyerde + half gras landes @ an de noerd~zide van den vors_ viif grasen daer een sloet en~tuschen gaet Dat or~ku_de wy met ons_ stad seghel . ghegheue_ jnt jaer ons here_ dusent dre + hondert dre en_ @ neghentich vp sente nycholaus auond do wicbolt euerdes Euerd sickinc Johan van den @ berghe en_ Jacob schelleghe borghermest_e waren ons_ stad