Lijst

Corpus Van Reenen-Mulder (CRM14): Oorkonde C108p39401

Groningen, 1394

@ Wy borghermest_e en_ raet van Groninghe bekenne_ en_ betughen met dezen opene_ @ breue dat vor ons quam Aluerd hedinghe en_ becande dat zie heuet vercoft de_ jonc~frouwen van ver zywen _uente Ene hofstede met al hore_ to~behoren vor ene su_me @ gheldes de Aluerde vors_ vol en_ al betaelt is En_ deze vors_ hofstede met hore_ tobe~horen droech Aluerd vors_ vp den vors_ Joncfrouwen vrij en_ quiit met allen rech~te en_ eghendome eweliken to + bruken en_ to besitten Desse vors_ hofstede is gheleghen @ in de wester~zide van den rechten Jate an de oester~zide van ver + claren co_uente . daer der stad wateringhe by gheleghen is an de zued~zide en_ daer de wech @ to ver + claren _uente an de noerd~zide leghet En_ de vors_ hofstede sal lanc @ wezen een vyrendeel myn dan dre roden dat orkunde wy met onser stad seghe~le Ghegheuen Jnt Jaer ons here_ dusent dre + hondert vyer en_ neghentich vp sente valentin_ dach do wicbolt euerdes zone Euerd sickinghe Johan @ van den berghe en_ Jacob schelghe borghermest_e waren ons_ stad