Lijst

Corpus Van Reenen-Mulder (CRM14): Oorkonde C108p39402

Groningen, 1394

@ Wy borghermest_e en_ raet van Groninghen bekenne_ en_ betughen met dezen opene_ breue dat vor ons @ quam herman velthoen en_ becande dat hie heft vercoft den _uente van den hilghen gheeste Ses graze @ landes met hore_ to~hore_ daer de breef van spreket daer deze breef dor ghetoghen js vor ene @ su_me gheldes de h_manne vors_ vol en_ al betaelt js En_ deze ses g_ze landes vors_ . droech herman vors_ @ vp den vors_ _uente vrij en_ quiit met allen rechte en_ eghendome eweliken to bruken en_ to besitten @ Dat orkunde wy met ons_ stad seghel Ghegheuen Jnt Jaer ons heren dusent dre + hondert vyer @ en_ neghentich vp sente ambrosius dach do Sweder van winde frederic van arlo reynolt hughinc en_ Alef schelghe borghermest_e waren ons_ stad