Lijst

Corpus Van Reenen-Mulder (CRM14): Oorkonde C108p39501

Groningen, 1395

@ Wy borghermest_e en_ raet van g_ni_ghen bekenne_ en_ betughen met dezen opene_ breue dat Johan @ stamels heuet ghehuerd ene hofstede met al hore_ to~behore_ acht_ en_ vor daer ziin hues nv + ter + tiit vp @ gheti_merd staed . tot ewigher hure vor hem en_ vor sine erfg_ teghen jarich coppiins zone elkes jaers . vor ses loet syluers of paymend daer vor dat in g_ni_ghe daer gued vor is to betalen elkes jaers @ als een stad~recht is . Deze vors_ hofstede is gheleghen in de oester~zide van ghelekinc~strate @ by grote ghyzen erue dat an de zued~zide leghet en_ berneer solleders erue dat an de noerd~zide leghet Dat orku_de wy met ons_ stad seghel ghegheue_ jnt jaer ons here_ dusent dre + hondert @ viif en_ neghentich vp sente Clemens dach do wicbolt euerdes Euerd sicking Johan va_ den @ berghe en_ radinc hornekinc borghermest_e waren ons_ stad