Lijst

Corpus Van Reenen-Mulder (CRM14): Oorkonde C108p39502

Groningen, 1395

@ @ Wy borghermest_e en_ Raet van Groninghen bekenne_ en_ betughen met dezen openen breue @ dat vor ons ziin ghekomen heyme wenkes en_ Wemele ziin wiif en_ becanden dat zie hebben @ vercoft Nyze den vos en_ lutgharde zine_ wiue dat steenhues met der hofstede en_ met al @ sinen to~behoren achter en_ vore daer de breue van spreken daer deze teghenwardighe breef @ dor ghetoghen js in allen gheuoghe en_ in allen manyren als de vors_ breue inneholden vor ene @ su_me gheldes de heymen en_ Wemelen vors_ vol en_ al betaelt is En_ dit vors_ steenhues @ droghen heyme en_ Wemele vors_ vp Nyze en_ lutgarde vors_ en_ horen erfghenamen vrij @ ende quiit met allen rechte en_ eghendome eweliken to bruken en_ to besitten beholden @ elken manne siner rente in den vors_ steenhues na in~holt der vors_ breue Dat @ orkunde wy met onser stad seghele Ghegheuen jnt jaer ons here_ dusend dre + hondert @ viif en_ neghentich vp sente marcus dach do wicbolt Euerdes zone Euerd sickinghe @ Johan van den berghe en_ radinc hornekinc borghermest_e waren ons_ stad