Lijst

Corpus Van Reenen-Mulder (CRM14): Oorkonde C108p39504

Groningen, 1395

@ Wy borghermest_e en_ raet van groni_ghen bekenne_ en_ betughen met dezen openen @ breue dat vor ons quam ghelmer storm en_ becande dat hie heuet vercoft Bertolde @ meyneken enen kamp met al sine_ tobehoren vor ene su_me gheldes de ghelmer vors_ @ vol en_ al betaelt is En_ dessen vors_ camp droech ghelmer vors_ vp bertolde vors_ @ en_ sinen erfghename_ vrij ende quiit met allen rechte en_ eghendome eweliken to bruken @ ende to besitten Deze vors_ kam is gheleghen in lywerder~wolt vp de noerdzide van @ den Woltg_ue by des hilghen gheestes erue dat an de west_~zide leghet en_ den riip~wech @ de an de oest_~zide leghet Dat orkunde wy met ons_ stad seghele . ghegheue_ Jnt Jaer ons here_ dusent dre + hondert viif en_ neghentich vp alle godes hilghen dach Do Wicbolt euerdes Euerd sickinc Johan van den berghe en_ radinc hornekinc borghermest_e waren ons_ stad