Lijst

Corpus Van Reenen-Mulder (CRM14): Oorkonde C108p39601

Groningen, 1396

@ Wy borghermest_e en_ raet va_ g_ni_ghen bekenne_ en_ betughen met dezen opene_ breue dat her @ h_man van den hilghen gheeste heuet ghehuert ene hofstede met horen to~behoren vor hem en_ vor zine erfg_ tot ewigher hure teghen mest_ reyner den m˚lner , daer ziin hues nv + ter + tiid vp ghe~ti_mert staet des jaers vor vyer en_ twintich schilli_ghe payme_tes als in g_ni_g___ ganc en_ gaue @ js to betalen elkes jaers als een stad~recht js deze vors_ hofstede js gheleghen teghen herderinc~strate an die zuet~zide va_ den weghe en_ sal breet weze_ vier en_ twi_tich vote en_ sal zuet~wert an~lant @ wezen to der stadmüre beholden der stad hores rechtes by der mure daer mest_ reyners erue by @ gheleghen js an de oest_~zide en_ an die wester~zide Dat orkunde wy met ons_ stad seghele Ghe~gheuen jnt jaer ons h_en dusent dre + hondert . ses en_ neghe_tich vp sunte agathen dach . do wicbolt @ euerdes euert sickinc joha_ va_ den b_ghe en_ radinc hornekinc borghermest_e weren ons_ stad