Lijst

Corpus Van Reenen-Mulder (CRM14): Oorkonde C108p39701

Groningen, 1397

@ Wy . borghermest_e en_ raet van groninghen bekenne_ en_ betughen met dezen opene_ breue . dat @ hebele dagghens vor ons heuet becand . daer zie lach in horen doed~bedde vor hore_ lesten @ ende . do zie noch was brukende hore zinne en_ redene . dat zie heuet ghegheue_ en_ gaf recht~like en_ redelike tot enen ewighen testamente . Her henrike heynen zone . ene_ preyster @ tot ons_ vrouwen kerke to der ae . horen biichtvader tyen schillinghe rente payment_ als @ in g_ni_ghe ganc en_ gaue is to nemen eweliken elkes iaers als een stad~recht js vet hore_ @ steenhues . tot zine_ lyue . En_ de vors_ her henric sal deghelikes vor hebbelen ziele ende @ vor hughen ziele hores mannes . biddende wezen En_ na her henrikes dode vors_ . so sal . de vors_ rente bliuen eweliken tot enes preysters behoef to der vors_ kerke . de vor @ hebelen . en_ hughen bidden sal als vors_ is En_ de gaue van der vors_ rente sullen hebben de @ voghede van der vors_ kerke tot ewighen daghen . Dit vors_ steenhues is gheleghen to @ norden by der ae by Egberd wilghen steenhues dat an de zued~zide leghet . Dat orku_de @ wy met ons_ stad seghele . ghegheuen Jnt jaer ons here_ dusent dre + hondert Souen en_ @ neghentich vp sente bonifatius + dach do wicbolt euerdes Euerd sickinc jarich coppins @ en_ johan rengers borghermest_e waren ons_ stad