Lijst

Corpus Van Reenen-Mulder (CRM14): Oorkonde C108p39801

Groningen, 1398

@ Wy borghermest_e en_ raet van groninghen bekenne_ en_ betughen met dezen opene_ b_ue @ dat vor ons qwam arend scuerbaers en_ becande dat hie heuet vercoft rodetyden dre graze landes met @ hore_ to~behoren vor ene su_me gheldes de Arende vors_ vol en_ al betaelt js En_ deze dre graze landes met @ hore_ to~behore_ droech arend vors_ vp rodetiden vors_ en_ zine_ erfg_ vrij en_ quiit met allen rechte en_ @ eghendome eweliken to bruken en_ to besitten . Dit vors_ land is gheleghen in lywerderwolt an der @ zued~zide van den woltg_ue by Egberd wilghen erue dat an de wester~zide leghet Dat orku_de wy met @ ons_ stad seghele Ghegheue_ jnt iaer ons here_ dusent dre + hondert achte en_ neghentich vp sente @ ghertrude dach do frederich van aerlo zweder van winde reynolt hughinc en_ alef schelleghe @ borghermest_e waren ons_ stad