Lijst

Corpus Van Reenen-Mulder (CRM14): Oorkonde C108p39802

Groningen, 1398

@ Jch Bertolt knasse bekenne en_ betughe met dezen openen breue . dat ich hebbe @ vercoft en_ vrij en_ quiit vp~ghedraghen vor my en_ vor myne erfghenamen @ Beneken van wildeshuzen en_ zinen erfg_ twelef graze landes met horen @ to~behore_ vor ene su_me gheldes de my beneke vors_ vol en_ al betaelt heuet @ En_ des vors_ landes ziin achte graze gheleghen in lywerderwolt by den wolt~graue by wicboldes erue ter Ae dat an beyden ziden gheleghen is En_ vyer @ graze . de ziin gheleghen vp fennema~were in ener venne van achte g_zen @ daer zweder van Winde en_ h_man___ kote_ de ander vyer g_ze_ van to~behore_ @ En_ ich bertolt vors_ hebbe bere_de vors_ dit vors_ land ghelouet to waren @ vor al de~ghene de daer met rechte vp spreke_ moghen . en_ weerd dat @ ich des nicht en dede so wat schade bere_d vors_ d? + by lede den schaden moch~te hie holde_ vp my en_ vp my_en gued so waer dat gheleghen ware voordmer @ so mach ich b_tolt vors_ of myne erfg_ dit vors_ erue weder~kope_ bynne_ ses @ jare_ naest kome_de elkes iaers vp sente merte_s dach in den winter met viif~tyen komans gulden of met payme_te dat daer gued vor is i_ g_ni_g___ i_ der tiit @ der betalinghe . Jn orku_de so hebbe ich bertolt vors_ myne_ seghel an deze_ breef @ ghehanghe_ Ghegheue_ jnt jaer ons here_ dusent dre + hondert achte ende neghentich vp sente thomas auend ap_li .