Lijst

Corpus Van Reenen-Mulder (CRM14): Oorkonde C108p39903

Groningen, 1399

@ Wy borghermest_e en_ raet van g_ni_ghen beke_nen en_ betughen met @ dessen opene_ breue dat wy met herman helmersinc den schulte_ hebben Jnghewa~ert met stad~rechte beneken van wildeshuzen . an dre scilde en_ een quaertier @ rente paymentes als in g_ni_ghe ganc en_ gaue is to nemen elkes iaers als @ een stad~recht js vet den steenhues dat wandaghes to~behoerde poppen van @ rosewinkel . de Johan hogheland . beneken vors_ daer Jnne satte en_ louede gued @ to maken vor ene su_me gheldes de hie hem nicht en betaelde by der tiit de @ hem van ons ghesat was Dat vors_ steenhues is gheleghen in der oester~zide van oester~straten by berneer solleders steenhues dat an de nord~zide @ leghet dat orkunde wy met ons_ stad seghel ghegheue_ Jnt Jaer ons heren @ dusent dre + hondert neghen en_ neghentich vp sente cleme_s dach doe @ eu_t + sickinc jan rengers radinc hornekinc en_ ludeke_ klinghe borgher~mest_e waren ons_ stad