Lijst

Corpus Van Reenen-Mulder (CRM14): Oorkonde E562r33701

Castricum of omgeving, 1337

Allen den~ghenen die desen brief sullen sien of horen lesen make ic kont / en_ kenlic . martijn scoute te casterkem . dat voer mi quam her Godeuard van beke capellaen he_n jans van polanen en_ belyede / dat her Jacob van vtrecht monic tot egmonde tieghens hem ghecocht hadde . dat erue en_ dat lant / dat her godeuart vors_ cochte / tieghens Jan sassen / en_ clays ludden / welc erue / en_ lant int ambocht van casterkem gheleghen is . en_ hier of belied her godeuaerd / voerghenoemt / dat hem her Jacob vorseit betaelt heeft den lesten penni_c metten eirsten / en_ heeft den eyghendoem . van desen erue / en_ lande voer mj en_ voer die bure va_ cast_kem op~ghegheuen / tot sgoidshuus behoef van Egmonde . Orconde desen brieue bezeghelt met mine_ zeghele ghegheuen Jnt iaer ons he_n . dusent drie + hond_t seuen en_ dertich . op sente pouwels auonde apostels .