Lijst

Corpus Van Reenen-Mulder (CRM14): Oorkonde E562r37801

Castricum of omgeving, 1378

Wy pieter cureyt van castrickem en_ symon pieters zoen scout ter seluer stede doen cond ende kenlijc allen luden dat baertout claes z_ voir ons quam en_ beliede ? . van + den co_uent van egmond den lesten pennijnc mitten eersten betaelt van dat drie~deel van twien sticken lants int vroen~lant daer baertoud viniens zoen dat vierdedeel of heeft an die westzide streckende an h_n pieters land voirs_ welc lant der kerc van cast_cum toe~behoert ende an die oestzide an dircs ludden lant Jn kennesse der waerheyt heb wi desen brief bezeghelt mit onsen zeghelen Int iaer ons he_n dusent drie + hondert en_ acht + en + tseuentich des dijnxdaghes na sinte m_tijns dach Translatio