Lijst

Corpus Van Reenen-Mulder (CRM14): Oorkonde E562r39601

Castricum of omgeving, 1396

Ic ghisebrecht van boschusen Scout in Castrichem doe cond allen luden dat uoir mi quam baue willem soyers zoens wijf van castrichem . met haren monbaer en_ met haerre kinder monbaer . En_ gheliden voir mi als voir hare_ daghelixen rechter / dat willem voirs_ haer man was vercoft heeft den co_uente van egmu_de een ghers in littike~made te backem . En_ belent heeft dat co_uent voirs_ met haren lande an beyden ziden streckende van Aremermade an de gheest . En_ van + den voirs_ gheerse bekent baue voirs_ haer ende haren ? wel en_ wittelike bitaelt den leste_ penning met den eersten / En_ om dit voirs_ lant . te waren den co_uente ten ewighen daghen als men een vrilant sculdich is te waren in + den ban daert in gheleghen is . So heeft die voirs_ baue met haren en_ haerre ? ? den co_uente voirs_ in de hant gheset ten onderpande den twn daer baue voirs_ met haren kinderen nv vp woent den co_uente haer scade daer an te verhalen waer dat si scade daer + bi leden En_ dien scade zoud + men waerderen bi + den vier naesten lenden / die den voirs_ tuun belent hebben . En_ want baue voirs_ met hare_ monbaer en_ haerre kinder monbaer voirs_ mi ghebeden hebben / dat ic desen brief ouer hem seghelen wil so heb ic ghisebrecht voirs_ desen brief beseghelt met minen zeghel ghegheuen jn + den Jaer ons heeren . dusent drie hondert ses en_ neghentich des sondaghes na sente pieters _ sente pouwels dach /