Lijst

Corpus Van Reenen-Mulder (CRM14): Oorkonde F700r33401

Dieren of omgeving, 1334

@ @ Wy broder . . werner scoenhals . commelduer des hu&vsuper;s tho ? ? kunt al den genen die desen brief zu&esuper;len zien of horen lesen . Dat vo&vsuper;r ons quamen in den hof tho Dyederen . . henric to auerlake-e . en_ @ Euert zijn zone . onze ma_ne . en_ . . lutgart . . Euerts wijf . ende drogen ons vp mit oren vrien moet~wille @ daer . . arnolt va_ voerthusen onze sco&vsuper;lte . bj ons zat . ore maet . geheyten die spaelthurst . die zie vmme kummer ende kenlike noet van sco&vsuper;lde . bj willen en_ bj rade . onzer . ende der meynre brodere des hu&vsuper;s tho @ dyderen vo&vsuper;rgenoemt . vercocht hebben . . Rycolde poth . ende eygenden ons die als zie mit rechte zolden . alzo @ dat die hu&vsuper;s~genoten vijsden en_ deylden vo&vsuper;r recht . dat wy die maet . mochten doen en_ beleenen wen dat @ wy wolden . / Die hu&vsuper;s~genoten . waren . . arnolt van voerthusen onze scolte vo&vsuper;rgenoemt . . johan van goerwic . . Gosen ten brincke . . Gerart stegeman . ende . . johan huddekin . die hier auer en_ ane waren . Do&esuper; alle dese @ dinch gesciet waren . en_ alle mit vrdele en_ mit rechte wal verwaert alst des vo&vsuper;rgen_ haues gewoent . en_ recht is . / Do&esuper; beleende wy . mit willen en_ mit rade der gemeynre brodere des vo&vsuper;rgenoemden hu&vsuper;s tho Dyderen . die zeilue vo&vsuper;rgenoemde maet . den vo&vsuper;rgenoemden . . Rycolde poth . vo&vsuper;r enen aelden @ brabantschen pe_njnch . der viere enen groten tornose gelden . of vo&vsuper;r vier cleyne pe_njnge daer vo&vsuper;re daer @ men bier en_ broet miede copen mach . tho tinze alle jaer vp zunte Mertins dach in den winter . to antwerden en_ to brengene in den vo&vsuper;rgenoemden hof tho Dyederen . / Hier waren mit ons auer en_ @ ane brodere des hu&vsuper;s tho Dyederen vo&vsuper;rgen_ . als bro&esuper;der . . theleman van Couelens pape der kirken to @ Dyderen . . broder . . jacob die kelner . en_ anders die gemeyne broder des vo&vsuper;rgenoemden hu&vsuper;s . / Voert @ waren hier auer daer die vo&vsuper;rsprakene belenjnge gesciede tinsgenoten . als . . Euert . . johans zone des @ roden . . Gerart clokinch . . herman clincke . . wolter haec-e . en_ anders vu&esuper;le goeder lude . / Jn orkunde @ verstenisse @ . en_ gehuchnisse . al der vo&vsuper;rsprakenre stucken . hebbe wy des hu&vsuper;s zegel van Dyderen gehangen an desen brief . / Ghegieuen jnt jaer ons heren . dusent + . drie + hundert + . viere en_ dertich @ des vriedages na zunthe ambrosius dach - -