Home

De website diachronie.nl is door het Meertens Instituut opgezet als ontmoetings- en discussieplaats voor historisch-taalkundigen.